واگذاری بوفه ها و مرکز انتشارات دانشجویی

 
کد خبر: 16220    1397/06/18

در راستای افزایش مشارکت دانشجویان در ارائه خدمات رفاهی ، بوفه ها و مراکز انتشارات به دانشجویان علاقمند واکذار خواهد شد.متقاضیان واجد شرایط ذیل ، تقاضای خود را حداکثر تا تاریخ 97/7/10 به دفتر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده ( اتاق 306) ارائه نمایند

1-فاقد محکومیت انضباطی باشد

2- دارای تجربه و رزومه کاری مستند باشد.

3- دارای تمکن مالی و سرمایه کافی باشد.

4-دارای حسن شهرت در خوابگاه باشد.

5-در متن تقاضا اسامی حداقل دو نفر همکار دانشجو قید شود..

6-برنامه پیشنهادی ضمیمه تقاضا گردد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند