اعضاء گروه > دکتر امیر دارایی گرمه خانی


دکتر امیر دارایی گرمه خانی

Email:amirdaraey@yahoo.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمائید

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند